Referencie

Počas 8 rokov svojej existencie bola spoločnosť Prodosing, s.r.o. nápomocna pri riešení menších i väčších
projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry.
Taktiež sme sa s našim Tímom snažili promtne poriešiť aj havaríjne situácie, ktoré nastali počas povodňových
škôd alebo iných živelných pohrôm.... a mnohé ďalšie