Profil

Prodosing, s.r.o. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť. Svojim zákazníkom ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry. V súčasnosti pôsobí najmä v oblasti prípravy projektov na výstavbu a opravu ciest I., II. a III. Triedy, miestnych komunikácií, spevnených plôch, parkovísk a mostov.